Fysioterapi

Fysioterapeutene hos DRIV ønsker å hjelpe deg. Våre fysioterapeuter har avtale opp mot HELFO, og jobber også helprivat. Vi har også spesialist som er psykomotorisk fysioterapeut. Bestill time til fysioterapi i dag!

Bestill time til fysioterapeut
hCaptcha

Hvorfor fysioterapi?

Fysioterapi er en behandlingsform som jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. Våre fysioterapeuter gjennomfører helsefremmende og forebyggende tiltak på individ- og systemnivå, som ledd i å forebygge muskel- og skjelettplager. Trening og øvelser er mye brukt i fysioterapi – noe som gjør at pasienten selv kan trene seg til mindre smerter og en bedre helse.

Behandlingsforløpet

Ikon utredning

Utredning

I første runde gjennomfører vi en grundig undersøkelse for å kartlegge hvor utfordring ligger. Dette danner grunnlaget for videre behandling.

Ikon behandlingsplan

Behandlingsplan

Etter utfordringen er kartlagt, setter vi en behandlingsplan. Vi veileder og justerer eventuelt øvelser og behandling etter hvert som vi analyserer effekten.

Ikon oppfølging

Oppfølging

Pasienten følges tett opp både under og etter behandling. Dette for å sikre at øvelser utføres på riktig måte og for å vurdere effekt og eventuelle videre tiltak.

Ikon helse

Helseforsikring

Helseforsikring er noe mange har, men ikke alle er klar over. Du kan ha forsikring gjennom jobben, privat eller idrettslaget ditt som kan dekke hele eller deler av behandlingen din hos meg.

Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og meg om det skulle være noen spørsmål.